Meny

Vi har köpt mark på Kungsbro-området!

28 augusti 2020 12:08

Tidaholms Bostads AB har tecknat markanvisningsavtal med Tidaholms kommun för delar av Kungsbroområdet. Bostadsbolaget köper marken för 1,7 miljoner kronor.

– Äntligen kan vi gasa på för att utveckla området till bostadsområde, säger vd Mattias Andersson och fastighetschefen Mikael Nyström.

Kungsbroområdet ska göras om från skol- till bostadsområde och det har varit en lång process som startade redan för åtta-nio år sedan. När DMJ Bygg, som planerade att bygga bostadsrätter på området, drog sig ur för något år sedan öppnade det möjligheten för Tidaholms Bostads AB, som kunde förvärva Rosa skolan och marken norr om byggnaden.

Bostadsbolaget har förhandlat med kommunen om att köpa loss övriga delen av området som omfattar Röda skolan och tomten på Skolgatan 4 där rivningen av fastigheten pågår. I onsdags signerades ett markanvisningsavtal av kommundirektören Eva Thelin, kommunalrådet Anna-Karin Skatt och TBABs vd Mattias Andersson. Bostadsbolaget köper marken för 1,7 miljoner kronor.

Det var sista pusselbiten för att TBAB ska gå vidare med sina byggplaner.

– Vi har inväntat avtalet för att kunna gå vidare och det känns bra att det nu är påskrivet.

Det finns en kalkyl för etapp I som omfattar Röda och Rosa skolan.

– Enligt våra förkalkyler kostar etappen runt 50 miljoner kronor. Röda och Rosa skolan ska bevaras och byggas om till 26 hyresrätter. Det handlar också om infartsvägar, P-platser, grönytor, VA och dagvatten. Regnvattnet måste tas om hand. Idag rinner vattnet ut i Tidan och det får det inte göra. Detaljplanen för Rosa skolan och norrut är klar. Detaljplanen för övriga området är en pågående process. Målsättningen är att den ska vara klar vid årsskiftet, säger Mikael Nyström och Mattias Andersson.

Att de gamla sekelskiftesbyggnaderna blir kvar anses viktigt.

– Vi värnar om kommunen. I många kommuner bevaras den gamla arkitekturen. Det byggs inte så idag. Fasaderna ska renoveras och troligen blir det en annan nyans än den rosa på Rosa skolan. Kravet är att färgen ska harmoniera med byggnaderna i övrigt, säger Mikael Nyström.

Miljöinventering, radonmätningar och konstruktionsbesiktning är genomförda.

– Vi vill inte råka ut för några överraskningar när arbetet väl är igång, säger Mattias Andersson.

TBAB ska låna upp pengar och duon hoppas att man ska kunna gå ut med ett förfrågningsunderlag till entreprenörer i januari-februari 2021.

– I den bästa av världar startar byggnationen i april 2021. Målet är att lägenheterna är inflyttningsklara hösten 2022.

TBAB planerar att i huvudsak bygga trerums- och tvårumslägenheter i olika storlekar. Enstaka fyrarymmare finns med i planen. Hyreskostnaderna beräknas hamna mellan 7500-11000 kronor.

Vi ser ett stort intresse för dessa lägenheter och vi har i dagsläget 20 intressenter som har anmält sitt intresse, detta är positivt, säger Mikael

TBAB har anlitat Link Arkitektur i Falköping för att ta fram ritningar på området. Etapp II består av nyproduktion av en fastighet på tre våningar i samma område och etapp III består av mindre hus på området.

– Efterfrågan styr och vi tar en etapp i taget. Vi är oerhört glada och nöjda över att äntligen nått så här långt.