Meny

Vi tar ansvar för miljön!

15 februari 2019 07:54

 

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Tidaholms Bostads AB har skrivit under avtalet och nu börjar vår resa på riktigt för att bidra till att minska utsläppen. Detta ligger helt i linje med våra mål att våra verksamheter ska vara hållbara!

Vi är såå taggade! Vår ordförande, Ingela Backman, och vår VD, Mattias Andersson, känner starkt för uppgiften!

Här kan du läsa mer:

https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/